หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > ขั้นตอนการให้บริการของเรา
Article
February 20, 2016
By gee-square
ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงงานตกแต่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ มีดังนี้

 

1. ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

         เราต้องขอความกรุณาลูกค้าให้ข้อมูลต่างๆในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอแบบและงบประมาณเพื่อการตัดสินใจของลูกค้าก่อนจะตัดสินใจใช้บริการของเรา ในเบื้องต้นนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

         ข้อมูลที่เราต้องการในเบื้องต้นมีดังนี้

         1) เป็นโครงการประเภทอะไร

 • ตกแต่งสำนักงาน
 • ตกแต่งโชว์รูมขายสินค้า
 • ตกแต่งร้านอาหาร
 • ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านหรือตกแต่งคอนโดมิเนียม

       

         2) สถานที่ตั้ง (ชื่อสำนักงาน,ชื่อหมู่บ้าน,ชื่อคอนโด)

         3) ที่อยู่ของสถานที่ตั้ง

         4พื้นที่จะทำการตกแต่ง ( มีประมาณกี่ตารางเมตร )

 

2. วัตถุประสงค์และความต้องการต่างๆด้านการใช้พื้นที่

         1) ต้องการตกแต่งบ้านพักอาศัย ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้พักอาศัย เช่น

 •  จำนวนสมาชิกในครอบครัว
 • รายละเอียดความต้องการของการใช้พื้นที่ต่างๆของสมาชิกในครอบครัว

 

         2) ต้องการตกแต่งสำนักงาน ต้องการทราบรายละเอียดต่างๆเช่น

 • ประเภทของธุรกิจ
 • จำนวนพนักงานและโครงสร้างบุคลากรแต่ละแผนก
 • การจัดสรรการใช้พื้นที่ เช่นต้องการห้องทำงานสำหรับพนักงานว่ามีจำนวนกี่คน
 • การแบ่งเป็นห้องผู้บริหารกี่ห้องหรือกี่แผนก
 • ความต้องการการใช้พื้นที่ห้องประชุม ห้องเอกสาร ห้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม (pantry) ห้องพักผ่อนสำหรับลูกค้า โถงต้อนรับ ส่วนจัดแสดงสินค้า เป็นต้น

 

         3) ต้องการตกแต่งโชว์รูม ขายสินค้า

 • ประเภทของธุรกิจ
 • ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • การจัดสรรพื้นที่แสดงสินค้า (front office)
 • การจัดสรรพื้นที่ส่วนสำนักงาน (back office) ข้อมูลต่างๆในส่วนนี้เหมือนกับข้อมูลที่ต้องการสำหรับการตกแต่งสำนักงาน
 

         4) ต้องการตกแต่งร้านอาหาร

 • ประเภทของธุรกิจอาหาร
 • การจัดสรรการใช้พื้นที่ขาย
 • การจัดสรรพื้นที่ครัวและส่วนส่งเสริมการขาย
 • ความต้องการของจำนวนที่นั่งของลูกค้า (หากไม่แน่ใจ การจัดวางผังเบื้องต้นจะประมาณการให้ได้)

 

3. วัตถุประสงค์และความต้องการต่างๆด้านการออกแบบ (concept design)

         1) ความต้องการด้านภาพลักษณ์และบรรยากาศ

 • สไตล์ที่ต้องการ เช่น โมเดิร์นดีไซน์ (modern) เรียบง่ายทันสมัย
 • มินิมอลสไตล์ (minimal style) โล่งๆโปร่งๆใช้ของน้อยชิ้น
 • ลอฟท์สไตล์ (loft style) ดูดิบๆโชว์โครงสร้างเสาคาน งานระบบต่างๆ
 • สไตล์ร่วมสมัย (contemporary style)
 • สไตล์แบบอดีต เช่น vintage style, retro style, เป็นต้น
 • สไตล์ประจำชาติ เช่น สไตล์แบบไทย, ญี่ปุ่น, จีน, ยุโรป, อเมริกา, แอฟริกา เป็นต้น

 

          2) ความต้องการด้านภาพลักษณ์ (image)

         สื่อสารถึงองค์การโดยรวม โดยการเลือกใช้องค์ประกอบต่งๆ เช่น โทนสี โลโก้อักษรภาพ ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร (corporate identity)แนวคิดที่ต้องการสื่อสาร (concept design) ต้องการสื่อสารอะไรให้กับสังคมหรือผู้ที่มาใช้บริการของสถานที่ เช่น อัตลักษณ์ความเป็นไทย ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านต่างๆ เป็นต้น

 

4. วัตถุประสงค์เรื่องของการใช้งบประมาณ ต้องการใช้งบประมาณเท่าไร

5. วัตถุประสงค์ของระยะเวลา ที่ใช้ในการดำเนินงานและวันเวลาที่กำหนดเสร็จ

         

         สรุปแล้วลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลต่างๆทางด้านสถานที่ (แบบแปลน, รูปถ่าย) และความต้องการต่างๆ ให้กับเราให้ได้มากที่สุด

 


สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับการบริการจากเราในเบื้องต้น (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

 • แนวคิดในการออกแบบและการใช้พื้นที่

         โดยนำเสนอแบบแปลนเบื้องต้นและภาพลักษณ์แนงทางการออกแบบ (image) อาจนำเสนอภาพ 3D ในบางกรณี

 • งบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน
 • การใช้วัสดุ
 • แนวคิดIMAGE หรือกลยุทธ์ในการออกแบบเพื่อสนับสนุนงานขาย (ในบางกรณีเป็นร้านค้าหรือร้านอาหาร)
 • แนวคิดในการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (สำนักงาน)
 • แนวคิดในการใช้พื้นที่และบรรยากาศให้ที่พักอาศัยดูอบอุ่น, น่าอยู่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (บ้านพักอาศัย, คอนโด)

 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาแบบ

         ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรต่างๆภายในบริษัทฯ มากขึ้นกว่าขั้นตอนแรก เราต้องทำการตั้งกลุ่มนักออกแบบ, ทีมงานเขียนแบบตลอดจนวิศวกรในระบบต่างๆ จึงต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเป็นเงิน 2%ของงบประมาณ (ขั้นต่ำ 20,000 บาทไม่เกิน 50,000 บาท) โดยเงินก้อนนี้จะเป็นส่วนลดเมื่อทำการก่อสร้าง เริ่มจาก..

 

1. การสำรวจพื้นที่       

         โดยการถ่ายภาพจุดต่างๆ, วัดพื้นที่, ศึกษาแบบโดยละเอียดทั้งงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานระบบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

         โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ เช่น นิตบุคคลของสถานที่ (บ้าน, คอนโด, สำนักงาน) ห้างสรรพสินค้าเพื่อศักษากฎระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ, ระยะเวลาในการตกแต่ง, การขออนุมัตินำเสนอแบบเพื่อทำงาน

 

2. การพัฒนาแบบและนำเสนองบประมาณโดยละเอียด

         ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องออกแบบและปรึกษาแบบกับลูกค้าโดยตลอด เพื่อนำเสนอการพัฒนาแบบและปรับให้สอดคล้องกับความประสงค์ของลูกค้า

 • แบบที่นำเสนอจะเป็นแบบแปลน
 • งานระบบที่เกี่ยวข้อง
 • ภาพบรรยากาศ 3 มิติ (3D perspective)
 • งบประมาณที่แยกเป็นหมวดหมู่ (BOQ)
 • วัสดุที่ใช้

         ขั้นตอนนนี้ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการสื่อสารและข้อสรุปที่เกิดจากการนำเสนอ

3. การทำแบบเพื่อก่อสร้างและสัญญา

         ขั้นตอนนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องทำแบบเพื่อก่อสร้าง (drawing) เป็นเอกสารเพื่อประกอบการทำงานและเป็นสัญญาเพื่อตกลงทำการก่อสร้าง ประกอบไปด้วย

 • แบบตกแต่งภายใน
 • แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบโครงสร้าง, ไฟฟ้า, ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล,
 • งาน graphic พวกป้ายและโลโก้,
 • ตารางวัสดุ (material board) spec วัสดุและอุปกรณ์ (fitting)
 • ภาพ 3 มิติที่พัฒนาขึ้น (3D perspective)
 • ตารางราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)
 • สัญญาประกอบการว่าจ้าง

         

         ขั้นตอนนี้เราต้องเบิกลูกค้าไม่เกิน 5 %ของงบประมาณโดยรวม ส่วนการเบิกเงินงวดต่างๆจะระบุในสัญญาที่เรียกเก็บตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ส่วนเงินที่เบิกไปในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาจะเป็นส่วนลดจากงบประมาณก่อสร้างนี้

2018 © GEE-SQUARE ALL RIGHT RESERVED.