หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > คุณภาพสินค้าและบริการ
Article
March 04, 2016
By gee-square
คุณภาพสินค้าและบริการ

คุณภาพสินค้าและบริการ

         การออกแบบตกแต่งภายในและทำการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของเรา

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเราต้องถูกต้องตามมาตรฐาน ถูกต้องตาม spec ที่กำหนด
 • แข็งแรงทนทาน ใช้งานสะดวกและสวยงามซึ่งเกิดจากการใช้วัตถุดิบที่มาผลิตมีคุณภาพ
 • การติดตั้งที่ถูกต้องตลอดจนการควบคุมการทำงาน
 • การบริการที่มีคุณภาพนั้นพนักงานของเรามีความสามารถ เชื่อถือได้ สุภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

         นักออกแบบตกแต่งภายในของเราเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวในแวดวงการออกแบบทุกสาขา ตลอดจนศึกษาความเป็นไปของธุรกิจต่างๆ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มของธุรกิจใหม่ๆในโลกใบนี้ จึงเข้าใจสภาพแวดล้อมและธุรกิจของลูกค้า อีกทั้งต้องทำงานบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด   ต้องทำงานร่วมกับลูกค้า  ที่ปรึกษา   วิศวกรหลากหลายแขนง ทีมช่างและ Subcontractor หลายๆชุด ตลอดจนกับเจ้าหน้าที่ของทางโครงการงานจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

กระบวนการการทำงานและตรวจสอบคุณภาพ

1. ขั้นตอนเก็บข้อมูลด้านออกแบบและสถานที่

 • ขนาดของสถานที่จริง (กว้าง, ยาว, สูง, ความลาดเอียง, การดิ่งฉาก)
 • Spec ของสถานที่เดิม (เก็บSpec เบอร์สีเดิมของผนัง, ฝ้า, วัสดุ, พื้น, วอลเปเปอร์)
 • งานระบบไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ภาพถ่ายของสถานที่จริง (ภายในพื้นที่และด้านนอกที่ต้องส่งผ่านเฟอร์นิเจอร์ เช่น ลิฟท์, บริเวณ load ของ, ทางเดิน)

 

2. ขั้นตอนการเตรียมงานแบบ

 • แบบที่ใช้เพื่อก่อสร้างเป็นแบบล่าสุดแล้วหรือไม่
 • ความสมบูรณ์ของแบบ (Spec ต่างๆ ขนาดต่างๆ) ต้องครบถ้วน
 • งานระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้าระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • Spec เช่น ลายไม้, สี, อุปกรณ์ Fitting ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้วหรือยัง
 • ชิ้นส่วนที่เข้าไปติดตั้งสามารถขนส่งและประกอบที่ Site งานโดยผ่านการขึ้นลิฟท์ บันได ประตูทางเข้าได้หรือไม่เพื่อวางแผนการประกอบชิ้นส่วน
 • วัสดุที่มาเกี่ยวข้อง เช่น Fitting งานหินที่ Top ได้เตรียมความแข็งแรงเพื่อรองรับแล้วหรือไม่ 

 

3. ขั้นตอนการก่อสร้าง

 • วัตถุดิบครบถ้วนแล้วหรือไม่ ถูกต้องตาม spec หรือไม่
 • การตัดแบ่งวัตถุดิบขนาดถูกต้อง การประหยัดไม่ให้เสียเศษของวัสดุ
 • การตรวจโครงสร้างแต่ละชิ้นส่วน เช่น โครงรับราวแขวนผ้า, โครงรับบานพับถ้วย, โครงรับรางประตูแขวน, โครงรับรางลิ้นชัก, โครงรับชั้นปรับระดับ, โครงรับการฝัง เจาะไส้กุญแจ, เลือกความหนาโครงไม้ให้พอดีกับวัตถุประสงค์หรือไม่
 • การกรุไม้อัดทับ ต้องคำนึงถึงการต่อลายที่สวยงาม, เป็นจังหวะ สอดคล้องกับขนาดมาตรฐานของวัสดุที่นำมาใช้ขัดผิว การเก็บขอบ
 • หลีกเลี่ยงหัวตะปู อุปกรณ์ต่อประกอบ knock down ให้อยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น
 • ความแข็งแรงของชิ้นงาน มาตรฐานของชิ้นงานได้ฉาก, ได้มุม ไม่โก่งหรือบิดตัว การเก็บงานที่ขอบชิ้นงาน การเสริมโครงสร้างป้องกันการบิดตัวในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
 • การประกอบและทดลองติดตั้ง
 • การแยกชิ้นส่วนงานเพื่อทำงานสี

4. งานสีต้องครบถ้วนตามจำนวนขั้นตอนตามมาตรฐานงาน

 • พื้นผิววัสดุเรียบ มีรอยแตกแยกห่างเกินไปหรือไม่
 • การเก็บหัวตะปู  หัวสกรู
 • ขั้นตอนการขัดด้วยกระดาษทรายกับชิ้นงานเพื่อให้ได้ผิวไม้เรียบ หมดเสี้ยน ทิศทางการไสกบที่อยู่ในแนวเดียวกับลายไม้ เบอร์ที่ใช้กระดาษทรายของแต่ละขั้นตอนถูกต้องหรือไม่
 • ขั้นตอนการเลือกสี, ฟอกสีไม้
 • ขั้นตอนการอุดโป้ว ลงพื้น ตีเสี้ยน
 • ขั้นตอนการรองพื้นด้วยแชลแล็คและซีลเลอร์
 • ขั้นตอนการย้อมสี, ทาสี, พ่นสี  (ตามแต่ละประเภทการทำสี สีธรรมชาติ, สีพ่น)
 • ขั้นตอนขัด, ลงลูกประคบ

 

5. ขั้นตอนการติดตั้งและประกอบ

 • การเตรียม pack ชิ้นงานเพื่อเตรียมขนส่ง
 • การเตรียมวัสดุเพื่อเตรียม protect สถานที่
 • การเตรียมเครื่องมือทำความสะอาด    ถังดับเพลิง   เครื่องดูดฝุ่น  บันได
 • การประสานงานติดตั้งกับโครงการ   เอกสารต่างๆที่ใช้ขออนุญาต   บัตรประชาชนช่าง
 • การอบรมเน้นย้ำเรื่องมารยาท   ความสะอาด   การใช้ห้องน้ำ   การจัดการขยะของพนักงานติดตั้ง
 • การประสานกับงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า  Subcontractor แผนกต่างๆ

 

6. การวางแผนขนส่งวัสดุและการจัดเรียงวัสดุ

7. การติดตั้งและตรวจสอบการใช้งาน

8. การทำความสะอาด

9. การให้คำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาและการรับประกันสินค้า 
2018 © GEE-SQUARE ALL RIGHT RESERVED.